ENGINYERIA i ARQUITECTURA INDUSTRIAL

PROJECTES D'INSTAL·LACIONS I OBRES

Àrea privada
Button
Skip Navigation LinksInici : Continguts genèrics < tornar enrere

PrivacitatIDENTIFICACIÓ

 

Els dominis www.editecsa.com  i www.ediscat.com són propietat de CONSULTING TECNICO DITECSA, S.L.

EDISCAT, S.L.
Carretera del Pla de Santa Maria 253, Nau D1
Polígon Industrial de Valls
43800 VALLS
INFORMACIÓ PER A L’USUARI
 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del EDISCAT o dels tercers que n’hagin autoritzat el seu ús. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel•lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts. 
 • EDISCAT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.
 • EDISCAT dóna estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. 
 • EDISCAT adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.  S’informa els usuaris del web que les seves dades personals no seran controlades per galetes (cookies).
 • L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza al EDISCAT a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel•lació sobre les dades personals facilitades de conformitat amb la normativa vigent, adreçant-se per escrit al EDISCAT, o a l’adreça de correu electrònic editecsa@editecsa.cat
OBLIGACIONS/PROHIBICIONS PER A L’USUARI
 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del EDISCAT. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta. 
 • EDISCAT és una marca legalment registrada, així com els seus dominis web –www.ediscat.com, -. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit del EDISCAT.
CLÀUSULES D’EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS PEL DITECSA
 • La informació facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
 •  EDISCAT no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al EDISCAT, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del seu control.
 • EDISCAT no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions. Tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes.
 • EDISCAT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionamfent del web i dels serveis. 
 • Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Valls els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


 
Actualitat consulting
Nova pàgina web

Benvingut al nou web de EDISCAT, S.L.

5/6/2013


Borsa de treball
Gestió Documental

Treballs destacats
Gestió Documental

Sol·licitud de pressupost
Gestió Documental


EDISCAT  és una enginyeria i consultoria especialitzada en la realització de projectes d’enginyeria i arquitectura industrial, tot i que també realitza projectes d’altres àmbits.
EDISCAT © 2013
Carretera del Pla de Santa Maria 253, Nau D1
Polígon Industrial de Valls
43800 VALLS